Het bestuur van de Stichting QuMa is compleet en bestaat uit vijf personen.
1.   de heer Chris J.M. Kuipers  (voorzitter)
2.   Mevr. Jonelda J.P.J. de Regt-Snepvangers
3.   de heer Drs. Martijn A. de Vos
4.   de heer Leo J.M. Luijks
5.   de heer Drs. Mike L.H. Ridderhof
De stichting richt zich enkel en alleen op genealogisch zoekwerk.
In de stichting wordt zoveel mogelijk gegevens verzameld tot de tiende generatie (Stamouders) toe.
De stichting heeft het volledige beheer over de website www.kuipersgenealogie.nl
Tevens worden in de stichting zoveel mogelijk gedcom bestanden verzameld. Bij voorkeur Aldfaer bestanden.
Eerste doel van de stichting is het verkrijgen van een fiscale ANBI status, zodat donaties aan de stichting voor de gevers aftrekbaar zijn voor de belasting.
Heeft U vragen of opmerkingen, dan kunt U mij bereiken onder nr. 0626062795 of email info@nullStchtingQuMa.nl
Alleen als we samenwerken, heeft genealogische vastlegging zin!!!