Ervaring heeft ons geleerd, dat de meeste genealogen allemaal op een eigen eilandje hun hobby uitoefenen. Daar is op zich niets mis me

Hoe ziet er ons eilandje uit?

De teller van het Aldfaer bestand van Stichting QuMa staat op ruim 263.000 personen, waarvan ongeveer 72 % is gekoppeld met een unieke QuMa codering.

Met andere woorden: We hebben ongeveer 190.000 bloedverwanten in kaart kunnen brengen.

De meeste van deze bloedverwanten zitten in de eerste elf generaties, dus tot en met de generatie stamgrootouders.

De nieuwe website Stichting QuMa gaan we vullen met alle ons bekende 2.047 stamgrootouders, en met de meest voorkomende West-Brabantse, vooral Steenbergse,  families die we in ons bestand hebben staan.

Om onze gegevens niet verloren te laten gaan, nodigen wij verwante stichtingen, heemkundekringen  en/of verenigingen uit om samen te kijken hoe onze informatie voor de toekomst gewaarborgd kan blijven.

Hiervoor wordt van onze kant uit geen enkele vergoeding gevraagd.

Maar we willen wel een zekere mate van inspraak hebben op welke wijze men onze gegevens in hun vereniging of stichting wenst te implementeren.

Oktober 2021 werd de Stichting QuMa notarieel opgericht en ingeschreven in het handelsregister, met als doel om het werk van genealogen niet verloren te laten gaan.

Laten we samen van al die eilandjes een genealogisch vasteland maken voor onze en dus ook uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkindeten..

Uw reactie lezen wij graag op onze email: info@nullStichtingQuMa.nl

Telefonisch zijn wij bereikbaar onder nummer: 0626062795.

Met vriendelijke groeten,

Stichting QuMa