BELEIDSPLAN 2023 VAN STICHTING QUMA

 

Betreffende:                     STICHTING QUMA

RSIN:                               863198089

BTW NUMMER:              863198089B01

ADRES:                            4651WT STEENBERGEN, KWARTIER 5

TELEFOONNUMMER:    06-26062795

EMAIL:                             info@nullStichtingQuMa.NL

KVK NR:                          84403195

BANKREKENING:           NL43ABNA0117946354

 

BESTUURSAMENSTELLING MET GEZAMELIJKE BEVOEGDHEID: 

  1. DE HEER CHRIS J.M. KUIPERS     VOORZITTER
  2. MEVR. JONELDA DE REGT            SECRETARIS
  3. DE HEER MIKE RIDDERHOF         BESTUURSLID
  4. DE HEER LEO LUIJKX                    BESTUURSLID
  5. DE HEER MARTIJN DE VOS          PENNINGMEESTER

 

DOEL:      

DE STICHTING HEEFT CONFORM ARTIKEL 2 PUNT 1 VAN HAAR OPRICHTINGSAKTE TEN DOEL: HET SYSTEMATISCH BEWERKEN VAN KERKELIJKE, RECHTELIJKE EN NOTARIËLE ARCHIEVEN OM GENEALOGISCHE GEGEVENS TE RECONSTRUEREN, ALSMEDE HET VERBREIDEN VAN GENEALOGISCHE EN AANVERWANTE KENNIS EN HET VERRICHTEN VAN AL WAT HIERMEE VERBAND HOUDT EN DAARTOE BEVORDERLIJK KAN ZIJN.

 

INKOMSTEN:   

DE STICHTING VERKRIJGT HAAR INKOMSTEN UIT DONATIES, GIFTEN, SCHENKINGEN, LEGATEN, ERFENISSEN, SUBSIDIES EN VERKOOP VAN GENEALOGISCHE DATA.

 

BESTEDINGEN:

ONDERHOUD, VERBETEREN EN UITBREIDEN VAN ALDFAER BESTANDEN, IN HET BIJZONDER HET RUIM 260.000 PERSONEN GROOTTE ALDFAER BESTAND Stichting QuMa2023001.

ONDERHOUD, VERBETEREN EN UITBREIDEN VAN DE WEBSITES, IN HET BIJZONDER DE WEBSITES WWW.STICHTINGQUMA.NL EN WWW.KUIPERSGENEALOGIE.NL.

HET INRICHTEN VAN EEN CENTRUM WAAR HAAR DOCUMENTATIE KAN WORDEN GERAADPLEEGD.

HET PUBLICEREN VAN WERKEN OP GENEALOGISCH EN AANVERWANTE GEBIEDEN.

HET UITBREIDEN VAN REEDS BESTAANDE VERZAMELINGEN VAN DE STICHTING, IN HET BIJZONDER DE GEDCOM BESTANDEN.

HET SCHRIFTELIJK VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN AAN BELANGSTELLENDEN.

HET SAMENWERKEN MET GELIJKSOORTIGE EN GELIJK VERWANTE ORGANISATIES, IN HET BIJZONDER MET DE HEEMKUNDEKRINGEN.

 

VERMOGEN:

ALLE FINANCIËLE TRANSACTIES LOPEN VIA NL43ABNA0117946354.

EVENTUELE CONTANTE GIFTEN WORDEN OP DEZE BANKREKENING GESTORT.

 

PROGNOSE:

DE STICHTING HOOPT DE EERSTE JAREN MET HAAR EERDER GENOEMDE INKOMSTEN DE KOSTEN VOOR HAAR WEBSITES EN  HAAR ALGEMENE KOSTEN  W.O. DE COMPUTERKOSTEN TE KUNNEN BETALEN.

HET SURPLUS AAN KOSTEN, WELKE NIET DOOR DE INKOMSTEN GEHEEL WORDEN GEDEKT, WORDEN TOT EN MET HET JAAR 2027 GEGARANDEERD DOOR DE HEER CHRIS J.M. KUIPERS.

NA 2027 IS HET DE BEDOELING DAT DE STICHTING ZICHZELF ZAL MOETEN KUNNEN BEDRUIPEN MET DE TE VERWACHTE INKOMSTEN.

 

BELONINGSBELEID:

DOOR DE STICHTING MAG ER GEEN BELONING AAN HAAR BESTUURSLEDEN WORDEN BETAALD.

 

OPHEFFING:

INDIEN DE STICHTING WORDT OPGEHEVEN, ZAL HAAR BATIG SALDO VOLLEDIG WORDEN BESTEED TEN BEHOEVE VAN EEN ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING MET EEN GELIJKSOORTIGE DOELSTELLING.

 

PUBLICATIE:

DE STICHTING HEEFT HAAR OPRICHTINGSAKTE, HAAR INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER EN HAAR BELEIDSPLAN GEPUBLICEERD OP DE WEBSITE WWW.STICHTINGQUMA.NL ONDER ALGEMEEN IN HET HOOFDMENU.

 

BESTUURSGOEDKEURING:

DE HERZIENING VAN HET BELEIDSPLAN 2023 IS UNANIEM GOEDGEKEURD IN DE BIJZONDERE STICHTINGSVERGADERING VAN -4 MEI 2023.