Welke verplichtingen heeft onze ANBI stichting?

Om onze ANBI-status te behouden, moeten wij voldoen aan de volgende voorwaarden:

Als onze ANBI Stichting QuMa niet (meer) voldoet aan de verplichtingen, kan dat betekenen dat onze instelling niet meer als een ANBI wordt aangewezen.

Ook kan de Belastingdienst de status van onze ANBI met terugwerkende kracht intrekken.

Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die onze stichting zou moeten betalen.

Iedereen die vermoedt u dat onze stichting niet (meer) voldoet aan haar verplichtingen? Kan het vermoedelijk misbruik van onze ANBI status aan de Belastingdienst doorgeven.