Stichting QuMa is eigenaar van de website www.kuipersgenealogie.nl.

Door de Belastingdienst wordt de Stichting QuMa aangemerkt als ANBI stichting, omdat door haar een algemeen cultureel nu wordt beoogd.

Het doel van Stichting QuMa is om zoveel mogelijk genealogische informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen voor alle bezoekers van haar website.

De stichting maakt helaas wel kosten, zoals kosten voor de notariële akten, voor het onderhoud van de website, voor de kosten van haar bankrekening, voor de kosten van USB materiaal en voor de kosten voor de aanvraag en de jaarlijkse rapportageverplichtingen vanwege de ANBI vergunning.

Er is bewust voor gekozen om bezoekers niet lastig te vallen met allerlei soorten reclame boodschappen, en evenmin een bijdrage te vragen voor het inzien en downloaden van de parentelen en kwartierstaten. Met andere woorden,  deze website is gratis zonder irritatie van reclame.

Daarom vragen wij U een kleine donatie te geven aan deze stichting.

Deze kunt U storten op:

NL43ABNA0117946354 ten name van Stichting QuMa.

Namens het bestuur van de stichting zeggen wij U onze dank.

Met vriendelijke groeten,

 

Chris J.M. Kuipers (voorzitter)