Generatie 01:     QuMa00001 t/m QuMa00001         Proband

Generatie 02:     QuMa00002 t/m QuMa00003        Ouders

Generatie 03:     QuMa00004 t/m QuMa00007        Grootouders

Generatie 04:     QuMa00008 t/m QuMa00015        Overgrootouders

Generatie 05:     QuMa00016 t/m QuMa00031        Betovergrootouders

Generatie 06:     QuMa00032 t/m QuMa00063        Oudouders

Generatie 07:     QuMa00064 t/m QuMa00127         Oudgrootouders

Generatie 08:     QuMa00128 t/m QuMa00255         Oudovergrootouders

Generatie 09:     QuMa00256 t/m QuMa00511         Oudbetovergrootouders

Generatie 10:     QuMa00512 t/m QuMa01023          Stamouders

(vandaar de naam van het boek: Mijn 1000 Stamouders)

Generatie 11:     QuMa01024 t/m QuMa02047         Stamgrootouders

Generatie 12:     QuMa02048 t/m QuMa04095         Stamovergrootouders

Generatie 13:     QuMa04096 t/m QuMa08191         Stambetovergrootouders

Generatie 14:     QuMa08192 t/m QuMa16383         Stamoudouders

Generatie 15:     QuMa16384 t/m QuMa32767         Stamoudgrootouders

Generatie 16:     QuMa32768 t/m QuMa65535         Stamoudovergrootouders

Generatie 17:     QuMa65536 t/m QuMa131071        Stambetovergrootouders

Generatie 18:     QuMa131072 t/m QuMa262143      Edelouders

Generatie 19:     QuMa262144 t/m QuMa524287     Edelgrootouders e.v.

Generatie 34:     QuMa8589934592 e.v.                     Voorouders e.v.