BELEIDSPLAN 2024 VAN STICHTING QUMA

Betreffende: STICHTING QUMA
RSIN: 863198089
BTW NUMMER: 863198089B01
ADRES: 4651WT STEENBERGEN, KWARTIER 5
TELEFOONNUMMER: 06-26062795
EMAIL: info@nullStichtingQuMa.NL
KVK NR: 84403195
BANKREKENING: NL43ABNA0117946354

BESTUURSAMENSTELLING MET GEZAMELIJKE BEVOEGDHEID:
1. DE HEER CHRIS J.M. KUIPERS VOORZITTER
2. DE HEER JOS VERBEEK VICE-VOORZITTER
3. MEVROUW JONELDA DE REGT SECRETARIS
4. DE HEER LEO LUIJKX BESTUURSLID
5. DE HEER MARTIJN DE VOS PENNINGMEESTER

DOEL:
DE STICHTING HEEFT CONFORM ARTIKEL 2 PUNT 1 VAN HAAR OPRICHTINGSAKTE TEN DOEL: HET SYSTEMATISCH BEWERKEN VAN KERKELIJKE, RECHTELIJKE EN NOTARIËLE ARCHIEVEN OM GENEALOGISCHE GEGEVENS TE RECONSTRUEREN, ALSMEDE HET VERBREIDEN VAN GENEALOGISCHE EN AANVERWANTE KENNIS EN HET VERRICHTEN VAN AL WAT HIERMEE VERBAND HOUDT EN DAARTOE BEVORDERLIJK KAN ZIJN.

INKOMSTEN:
DE STICHTING VERKRIJGT HAAR INKOMSTEN UIT DONATIES, GIFTEN, SCHENKINGEN, LEGATEN, VERKOOP VAN GENEALOGISCHE DATA EN SUBSIDIES.
HET FINANCIEEL VERSLAG VAN HET JAAR 2023 ZAL SEPARAAT WORDEN GEPUBLICEERD.

BESTEDINGEN:
ONDERHOUD, VERBETEREN EN UITBREIDEN VAN ALDFAER BESTANDEN, IN HET BIJZONDER HET RUIM 275.000 PERSONEN GROOTTE ALDFAER BESTAND Stichting QuMa2024001.
ONDERHOUD, VERBETEREN EN UITBREIDEN VAN DE WEBSITES, IN HET BIJZONDER DE WEBSITES WWW.STICHTINGQUMA.NL EN WWW.KUIPERSGENEALOGIE.NL.
HET INRICHTEN VAN EEN CENTRUM WAAR HAAR DOCUMENTATIE NOG VELE JAREN LANG KAN WORDEN GERAADPLEEGD.
HET PUBLICEREN VAN WERKEN OP GENEALOGISCH EN AANVERWANTE GEBIEDEN.
HET UITBREIDEN VAN REEDS BESTAANDE VERZAMELINGEN VAN DE STICHTING, IN HET BIJZONDER DE GEDCOM BESTANDEN.
HET SCHRIFTELIJK VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN AAN BELANGSTELLENDEN.
HET SAMENWERKEN MET GELIJKSOORTIGE EN GELIJK VERWANTE ORGANISATIES, IN HET BIJZONDER MET DE HEEMKUNDEKRINGEN.

VERMOGEN:
ALLE FINANCIËLE TRANSACTIES LOPEN VIA NL43ABNA0117946354.
EVENTUELE CONTANTE GIFTEN WORDEN PER OMGAAND OP DEZE BANKREKENING GESTORT.

PROGNOSE:
DE STICHTING HOOPT DE EERSTE JAREN MET HAAR EERDER GENOEMDE INKOMSTEN DE KOSTEN VOOR HAAR WEBSITES EN HAAR ALGEMENE W.O. DE COMPUTER- EN BANKKOSTEN TE KUNNEN BETALEN.
HET SURPLUS AAN KOSTEN, WELKE NIET DOOR DE INKOMSTEN GEHEEL WORDEN GEDEKT, WORDEN TOT EN MET HET JAAR 2027 GEGARANDEERD DOOR DE VOORZITTER VAN DE STICHTING, DE HEER CHRIS J.M. KUIPERS.
NA 2027 IS HET DE BEDOELING DAT DE STICHTING ZICHZELF ZAL MOETEN KUNNEN BEDRUIPEN MET DE TE VERWACHTE INKOMSTEN.

BELONINGSBELEID:
DOOR DE STICHTING MOGEN ER GEEN BELONINGEN AAN HAAR BESTUURSLEDEN WORDEN BETAALD.

OPHEFFING:
INDIEN DE STICHTING WORDT OPGEHEVEN, ZAL HAAR BATIG SALDO VOLLEDIG WORDEN GESTORT NAAR EEN SOORTGELIJKE ANBI STICHTING OF ORGANISATIE ZOALS HET KANDERFONDS.

PUBLICATIE:
DE STICHTING HEEFT HAAR OPRICHTINGSAKTE, HAAR INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER EN HAAR BELEIDSPLAN 2024 GEPUBLICEERD OP DE WEBSITE WWW.STICHTINGQUMA.NL

ONDERHOUD WEBSITE:
A. IN HET JAAR 2023 ZIJN ALLE STAMBOMEN EN/OF KWARTIERSTATEN HERSCHREVEN, EN VOLDOEN AAN DE NORMEN VAN DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS.
B. IN HET JAAR 2024 IS DE STICHTING VOORNEMENS OM ALLE HERSCHRIJVINGEN VAN DEZE STAMBOMEN (ZIE PUNT A) TE CONTROLEREN, IN HET BIJZONDER OP DE QUMA NUMMERING.
C. IN HET JAAR 2024 ZAL MEER AANDACHT WORDEN BESTEED AAN HET AANTREKKEN VAN DONATIES OM DE KOSTEN VAN DE STICHTING TE KUNNEN DEKKEN.
D. IN HET JAAR 2024 ZAL AANDACHT WORDEN BESTEED AAN DE HERNOEMING VAN DE IN DE STAMBOMEN GEBRUIKTE FOTO’S EN AKTES GERELATEERD AAN DE QUMA NUMMERING.

BESTUURSGOEDKEURING:
HET BELEIDSPLAN 2024 IS UNANIEM GOEDGEKEURD IN DE BIJZONDERE STICHTINGSVERGADERING VAN 21 DECEMBER 2023.